מחקרים שונים מראים כי השכלה מהווה את הקריטריון הקובע ביותר ביחס ליכולת לשפר את הרמה החברתית-כלכלית. במדינת ישראל קיימים פערים משמעותיים ביכולת לרכוש השכלה בין הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית למרכז: חוסר מודעות לתכניות, חסמים אישיים ותרבותיים, חוסר אמונה ביכולות וכן אי-צריכת שירותים עירוניים או ממשלתיים הינם חסמים עיקריים המונעים את השתלבותם של בני הפריפריה בלימודים האקדמאיים. חסמים אלו גבוהים אף יותר עבור סטודנטים מהחברה הערבית והם מהווים גורם משמעותי במספר הקטן של הסטודנטים הערבים באקדמיה בישראל לעומת מספרם העולה של הסטודנטים מהחברה הערבית בחו"ל, ברשות הפלסטינית ובירדן בפרט. רכזי ראווד פועלים ביישובים בחברה הערבית ותפקידם הוא לאתר באופן אקטיבי צעירים בני 18-30, לכוונם למסגרת הלימוד ולסייע להם עד סוף השנה הראשונה לתואר הראשון.

מטרות התוכנית:


התאמת תכניות מיוחדות
במוסדות לצרכי
המועמדים מהחברה
הערבית.


מענה לחסם הכלכלי
והרחבת סל המלגות.


הרחבת הנגישות של
סטודנטים מהחברה
הערבית למכינות
הקדם אקדמיות.

no_1
הגדלת מספר הסטודנטים
הערבים הלומדים במוסדות
להשכלה גבוהה מקרב
אוכלוסיית הפריפריה
הגיאוגרפית והחברתית.

שותפים ותורמים

פרטים ליצירת קשר

מנהל התוכנית: אשרף ג'בור

גלריית תמונות

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO