fbpx

 

תכנית ניצוץ מיועדת להכין וללוות חיילים וחיילות במצבי סיכון לשרות משמעותי ולשילוב מיטבי בחברה. התכנית מציעה מענה מותאם ומקיף לצעיר/ה משלב טרום השירות למכלול הצרכים והאתגרים בחיים האזרחיים ובשירות הצבאי (כגון דיור, השכלה, מיצוי זכויות, קשר עם מפקדים, תנאי שירות ועוד). 

 

מטרות התוכנית:


הגברת השתלבות של בוגרי התכנית במעגל ההשכלה ותעסוקה


ירידה באחוזי הנשירה משירות


הגדלת מספר המתגייסים ומיצוי פוטנציאל לשירות  בתפקידים איכותיים

no_1
הכנה לשירות משמעותי ומתן כלים להתמודדות אוכלוסיית היעד עם אתגרי המיון והשירות

שותפים ותורמים

פרטים ליצירת קשר

מנהלת התוכנית: איילה פוגל

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO