"זינוק בעלייה" הינה תוכנית קהילתית המכוונת להרחבת והעמקת תרומתם של צעירים ישראלים יוצאי אתיופיה למדינת ישראל, באמצעות שירות צבאי/לאומי משמעותי. התוכנית מעודדת את הצעירים להצטרף למוקדי התרומה העשייה וההשפעה, תוך שמירה על זהות אישית וקהילתית ורואה בהשתלבותם המיטבית תרומה ליצירת תהליכי שינוי חברתי המחזקים את חוסנה של החברה בישראל. התכנית מתמקדת במתן מענה פרטני לבני הנוער המועמדים לשירות ביטחון וזאת בכדי להכין אותם בצורה מיטבית להתמודדות עם אתגרי הגיוס ולהגדיל בכך את נתוני השרידות שעולים מתוך אתגרי השירות. בנוסף, התוכנית פועלת למול ההורים ומשפחות הצעירים שהנם גורם משמעותי המשפיע בצמתי קבלת ההחלטות של הצעירים בדרכם לרכישת כישורי חיים, לחתירה למצוינות ולהשתלבות במעגל השירות המשמעותי, ההשכלה והתעסוקה. בחזית העשייה של התוכנית עומד הרכז/ת אשר הנו בן/בת הקהילה אשר שירת בשירות צבאי משמעותי ובעל תואר אקדמי. הרכז משמש מודל לחיקוי לצעירי הקהילה, והצלחתו האישית הנה פעמים רבות תמריץ סוחף. בחיי היום יום, הרכז מהווה גשר בין בני הקהילה לבין גורמי הצבא והרשות המקומית. בעבור החייל ומשפחתו, הרכז הוא כתובת קבועה זמינה ואמינה, ואילו בעבור הצבא הוא איש שטח המכיר את הקהילה על בוריה. רכזי זינוק בעליה וצוות התכנית מעניקים מענה פרטני לבני הנוער ונותנים לכל מלש"ב מעוניין מענה מותאם לצרכים. אנו רואים בהורים, ברשויות המקומיות ובהנהגה הרוחנית של הקהילה שותפים. אנו לומדים מהם ואיתם ויחד מתמודדים עם האתגרים.

מטרות התוכנית:


השוואה של נתוני
השירות בין יוצאי
אתיופיה לכלל
האוכלוסייה

no_1
הכנה לשירות משמעותי
ומיצוי הפוטנציאל של
בני נוער יוצאי אתיופיה
בשירותם הצבאי. 

טופס הרשמה לתכנית זינוק בעלייה

שותפים ותורמים

פרטים ליצירת קשר

מנהל התכנית: שמואל עזרא 

גלריית תמונות

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO