מחקרים שונים מראים כי השכלה מהווה את הקריטריון הקובע ביותר ביחס ליכולת לשפר את הרמה החברתית-כלכלית. במדינת ישראל קיימים פערים משמעותיים ביכולת לרכוש השכלה בין הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית למרכז: חוסר מודעות לתכניות, חסמים אישיים ותרבותיים, חוסר אמונה ביכולות וכן אי-צריכת שירותים עירוניים או ממשלתיים הינם חסמים עיקריים המונעים את השתלבותם של בני הפריפריה בלימודים האקדמאיים. 
רכזי הישגים פועלים ביישובים ותפקידם הוא לאתר באופן אקטיבי צעירים בני 20-30, לכוונם למסגרת הלימוד ולסייע להם עד סוף השנה הראשונה לתואר הראשון.

מטרות התוכנית:


הגדלת מספר הסטודנטים
מהפריפריה שמשתלבים
בצורה מוצלחת באקדמיה
במסלול מותאם והולם את
העדפותיהם ויכולתם.

יצירת גוף ידע ותשתית
אופרטיבית להנגשת
ההשכלה הגבוהה

no_1

הגברת המודעות של צעירי
הפריפריה לחשיבות רכישת
ההשכלה הגבוהה כאמצעי
למוביליות אישית, חברתית וכלכלית

שותפים ותורמים

פרטים ליצירת קשר

מנהל התכנית: אורנן פודם

גלריית תמונות

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO