הלימודים במחלקות למדעי המחשב באקדמיה ידועים כמאתגרים וקשים ורווחת בהם תופעת הנשירה. הנשירה פוגעת הן בסטודנט- שצריך להתחיל מסלול לימודים חדש, הן במוסד האקדמי- המפסיד תשלומי שכר לימוד ותשלומי נלווים מהמל"ג והן במדינה- המפסידה אזרח המשתכר מעל הממוצע הארצי. לכן, ישנה חשיבות חברתית וכלכלית רבה לסייע לסטודנטים לממש את יכולתם לסיים בהצלחה את לימודיהם, לרכוש מקצוע נדרש ומתגמל ולנוע קדימה בסולם החברתי. התכנית לצמצום הנשירה הוקמה ביוזמת SFI, קרן הון סיכון חברתית, במודל מימון חדשני המכונה אג"ח חברתי (Social Impact Bond). התכנית נוצרה בעקבות פיילוט שנעשה ע"י קרן "אדמונד דה רוטשילד". רכזי התכנית בונים תכנית התערבות אישית לכל סטודנט למענה בתחום הלימודי, בתחום החיזוק המנטלי בהתמודדות עם העומס וכישלונות במבחנים, ואף בסיוע כלכלי במידת הצורך.

מטרות התוכנית:

no_1
צמצום נשירה
מהשכלה גבוהה
בקרב משתתפי התכנית

מודל התכנית:

no_5
המוסד האקדמי מחזיר
למשקיעים כספים שנחסכו.

no_4
הנשירה מהמוסד האקדמי
מצטמצמת בהתאם לאחוזים
שנקבעו ביעדי התכנית.

no_3
רכזי התכנית בונים תכנית
התערבות אישית לסטודנטים
המשתתפים בתכנית.

no_2
משקיעים חברתיים תומכים
בתכנית לצמצום הנשירה.

no_1
הגדרת הבעיה החברתית:
נשירה גבוהה
מלימודי ההנדסה.

שותפים ותורמים

פרטים ליצירת קשר

מנהלת התוכנית: סמדר ברמן אהרון


נייד:
054-9794606


החוג למדעי המחשב


בית ספר למדעי המחשב

גלריית תמונות

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO