מסמכים:

אישור ניהול חשבונות

תקנון

אישור ניכוי מס

דוח כספי מבוקר לשנת 2018

אישור ניהול תקין 2020

אישור ניהול תקין 2019

תעודה לרישום עמותה

46א'-אישור מס הכנסה לעניין תרומות

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO