fbpx

צעירים - השכלה ותעסוקה

דור ה-Y בישראל

מאפייניה של החקירה בשלב הבגרות הצעירה - המקרה של צעירים ישראלים, דו"ח מחקר מסכם

השכלה גבוהה בישראל- נתונים נבחרים תשע"ו

נייר עמדה בנושא מדיניות צעירים בישראל

גישה סינרגטית לייעוץ והדרכה בהתפתחות קריירה

עובדי צעירים בישראל

דו"ח מצב הצעירים הראשון 2017

דו"ח נגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים מהפריפריה החברתית בישראל

תוכניות סיוע ממשלתיות לאנשים מרקע חרדי בתחומים רכישת השכלה גבוהה, תעסוקה ושירות צבאי

מחקר בנושא מצוקת הכישרונות

מסמך עמדה- התמחויות בישראל

סקירת מדיניות צעירים בישראל ובמדינות המתפתחות

"מפתח לתעסוקה" - אבחון מיומנויות רכות לקידום תעסוקת צעירים

אי הלימה בין השכלה לתעסוקה

סקר מיומנויות בוגרים בישראל 2014-2015

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO