fbpx

משרתים ומשרתות- צה"ל והשירות הלאומי

דור העתיד של ישראל- ילדים וצעירים עד גיל 24

לאן ממשיכות בוגרות החמ"ד?

השירות הלאומי - אזרחי בישראל

סקר משרתות באמונה מאי 2017

מוטיבציה של בני נוער לשירות בצה"ל

נתונים על שחרור מוקדם של יוצאי אתיופיה משירות צבאי

שילוב יוצאי אתיופיה בצה"ל

החוזה בין צה"ל לחברה הישראלית

שירות בנות דתיות בצבא- תמונת מצב ומדיניות מערכת החינוך

שירות לאומי לבני מיעוטים

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO