חזון

עמותת "אלומה - למעורבות חברתית ולזהות היהודית", הוקמה ע"י תנועת הקיבוץ הדתי מתוך מחויבת לקיומה ושגשוגה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת כנגזר מתפיסת עולמה של התנועה, הדוגלת ומתנהלת לאור ערכי "תורה ועבודה".

אלומה, המחויבת לשוויון ערך האדם, להוגנות כלפי כל אדם, ולביצור חוסנה של החברה הישראלית, פועלת על בסיס הערכים שהנחו את מייסדיה, להרחבת מעגלי הערבות ההדדית והסולידריות בקרב קבוצות נוער וצעירים בישראל. אלומה מעודדת כל צעיר או צעירה בישראל, להצטרף למוקדי התרומה העשייה וההשפעה, תוך שמירה על ערכיו ואורחות חייו הייחודיים. אלומה מבקשת לחדש ולהעצים את הקשר (מנקודת מבטו של הצעיר ושל החברה) בין מוקדי התרומה למוקדי ההשפעה בחברה הישראלית. אלומה מעודדת ומקדמת קבוצות ייחודיות בחברה הישראלית לרכישת כישורי חיים, לחתירה למצוינות ולהשתלבות במעגל השירות המשמעותי, ההשכלה והתעסוקה. פעילויות העמותה יכוונו ליצירת תהליכי שינוי חברתי אשר יתרמו לחוסנה של החברה בישראל באמצעות חיזוק והעצמה של הפרטים המרכיבים אותה.

קווי פעולה אסטרטגיים של העמותה 2015-2018

אלומה תפעל תוך שיתוף פעולה עם גורמים הרלוונטיים למימוש יעדיה ובראשם – מוסדות מדינת ישראל. מתוך אמונה כי מחויבות המדינה לכלל צעיריה ובעיקר בצמתי המפתח של חייהם הינה גורם מהותי להצלחת השינוי החברתי הנדרש ומתוקף הידע והניסיון הרב שנצברו בעמותה, תפעל אלומה  למנף את משאבי המדינה באמצעות אתגור משרדי ממשלה שונים ואיגום משאבים וכן ע"י יצירת שיתופי פעולה עם קרנות פילנתרופיות

no_1 ליווי ה"בת הדתית" לקראת השרות (הצבאי או האזרחי-לאומי) ובמהלכו, הייתה ונותרה ממטרותיה העיקריות של העמותה. אלומה מחויבת לפעילות אשר תשמר את השרות הצבאי כאלטרנטיבה רלוונטית עבור הבת הדתית, באופן שיאפשר לה שרות משמעותי מחד ושמירת זהותה הדתית מאידך.

אלומה תפעל מתוך גישה המניחה כי כלל הצעירים באלומה הם שותפינו לשימור ולשינוי חברתי. אלומה תפעל מתוך ההנחה כי אנו עוסקים בהשקעה חברתית ולא בתרומה לנזקקים ומתוך כך תפעל אלומה לטיפוח המעגל של "מקבל – נותן" המעמיד במרכז את התגמול בגין יוזמה חברתית ולאו דווקא בשל הצטיינות.

אלומה תמקד פעילותה בצמתים הקריטיים עבור הצעיר הישראלי בתהליך החיברות (כניסה לשירות, להשכלה, לתעסוקה). אלומה תפעל על מנת לסייע ולהנגיש את המעבר בצמתים אלו, עבור קבוצות אוכלוסיה העלולות להישאר מאחור בשל היעדר משאבים, מודעות או מוטיבציה.

פנימי800
אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO