חברי הנהלה

יאיר ריינמן יו"ר | יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים, חבר דירקטוריון קק"ל. חבר קיבוץ לביא.

עו"ד יוסי דרמר חבר ועד | אל"מ במיל. גר בתל אביב.

נחמיה רפל חבר ועד | איש חינוך. מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי לשעבר. חבר קבוצת יבנה.

נעה לאו חברת ועד | מרכזת תכנית יועצות ההלכה במדרשת נשמת ומורה ב"פלך" ירושלים.

עו"ד נעמה סולטניק חברת קבוצת יבנה.

פרופ' אמנון שפירא פרופסור חבר באוניברסיטת אריאל. מזכ"ל תנועת בני עקיבא לשעבר.

ד"ר שי ויל איש עסקים. גר ברעננה.

עמוס ספראי מנכ"ל המכללה האקדמית לאמנות וחינוך בירושלים.

אמיתי פורת מזכ"ל הקיבוץ הדתי, חבר קיבוץ כפר עציון.

שמוליק דרורי חבר קיבוץ ראש צורים. מאמן אישי.

יצחק (דוכי) דיאור חבר קיבוץ עין צורים. לשעבר מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי.

ירון רוזנטל מנהל בית ספר שדה כפר עציון.

מבשרת נבו מייסדת חברת ריפבליק יועצים.

שירה שאטו סמנכ"ל מינהל משאבי אנוש במשרד לשירותי דת.

אפרת רוזנברג שפירא אשת תקשורת.

אסף בית אריה חבר קיבוץ קבוצת יבנה.

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO