מניעת-נשירה

אחד מכל חמישה סטודנטים באוניברסיטאות בישראל לא ישלים את לימודיו לתואר ראשון. במכללות הנתון המקביל עומד על אחד מכל ארבעה סטודנטים. תופעת הנשירה בולטת במיוחד במקצועות ההנדסה . מצב זה מעמיס על הצוותים האקדמיים והמנהליים של המוסדות האקדמיים. מחקרים בארץ ובעולם פעלו לאפיון של קבוצת הנושרים ונראה כי ברוב המקרים מדובר בסטודנטים המגיעים מהשכבות החלשות בחברה - דור ראשון להשכלה גבוהה, בני מיעוטים, מהגרים, בני פריפריה וסטודנטים אשר מגיעים מרקע סוציו-אקונומי חלש. לכן, קיימת חשיבות חברתית רבה לסייע לקבוצות אלה לממש את יכולתם לנוע קדימה בסולם החברתי. התוכנית תתמקד בסטודנטים אשר התקבלו והתחילו את לימודיהם לתואר ראשון בהנדסה, אשר להם סבירות גבוהה יותר לנשירה. רכז התכנית יבנה תכנית התערבות אישית לכל סטודנט למענה בכמה תחומים- התחום הלימודי- תגבור וסיוע לימודי, סיוע וחיזוק מנטלי בהתמודדות עם העומס וכישלונות במבחנים, ואף סיוע כלכלי במידת הצורך. התכנית הוקמה ביוזמת  SFI, קרן הון סיכון חברתית, וקרן רוטשילד קיסריה והיא תופעל ע"י עמותת אלומה בפיילוט שיצא לדרך בשני מוסדות אקדמיים בשנת הלימודים תשע"ו. 

מטרות התוכנית:

 
 

no_1
צמצום נשירה
מהשכלה גבוהה
בקרב משתתפי התכנית

 
 

שותפים ותורמים

פרטים ליצירת קשר

מנהלת התוכנית: אלה דרי

 


נייד:
052-4767259

 
 


בית ספר למדעי המחשב


החוג למדעי המחשב

 

גלריית תמונות

אלומה (ע"ר) 580025765 כתובת: המלאכה 5, לוד. טלפון 08-9955007 מייל: aluma@aluma.org.il

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO