מחקרים שונים מראים כי השכלה מהווה את הקריטריון הקובע ביותר ביחס ליכולת לשפר את הרמה החברתית-כלכלית. במדינת ישראל קיימים פערים משמעותיים ביכולת לרכוש השכלה בין הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית למרכז: חוסר מודעות לתכניות, חסמים אישיים ותרבותיים, חוסר אמונה ביכולות וכן אי-צריכת שירותים עירוניים או ממשלתיים הינם חסמים עיקריים המונעים את השתלבותם של בני הפריפריה בלימודים האקדמאיים. 
רכזי הישגים פועלים ביישובים ותפקידם הוא לאתר באופן אקטיבי צעירים בני 20-30, לכוונם למסגרת הלימוד ולסייע להם עד סוף השנה הראשונה לתואר הראשון.

מטרות התוכנית:

 
no_1

הגברת המודעות של צעירי
הפריפריה לחשיבות רכישת
ההשכלה הגבוהה כאמצעי
למוביליות אישית, חברתית וכלכלית

יצירת גוף ידע ותשתית
אופרטיבית להנגשת
ההשכלה הגבוהה


הגדלת מספר הסטודנטים
מהפריפריה שמשתלבים
בצורה מוצלחת באקדמיה
במסלול מותאם והולם את
העדפותיהם ויכולתם.

 

שותפים ותורמים

פרטים ליצירת קשר

מנהל התכנית: אורנן פודם

גלריית תמונות

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO