אלומה לצעירים

אלומה לצעירים

גילאי  20-30

תכניות אלומה לצעירים מלוות צעירים וצעירות בני 20-30 במעבר לעולם ההשכלה הגבוהה והתעסוקה. פעילות אלומה כוללת הנגשת מידע אודות מסלולי לימוד ומלגות בייעוץ אישי, קורסים לשיפור מיומנויות קשות ורכות, ימי עיון, כנסים וירידים. הפעילות נערכת הן ביישובים והן במוסדות ההשכלה הגבוהה. אלומה מעודדת על צעיר וצעירה בישראל להצטרף למוקדי התרומה, העשייה וההשפעה תוך עמידה על ערכיו ואורחות חייו הייחודיים. . 

תכניות אלומה לצעירים:

הישגים להייטק
הישגים להייטק מעניקה הזדמנות לצעירים מהפריפריה לרכוש השכלה אקדמית בהנדה ובמדעים במוסדות המובילים בהשכלה הגבוהה בישראל
Achievements High-Tech provides an opportunity for young people from the periphery to acquire an academic education in Canada and in the leading institutions of higher education in Israel
הישגים
מחקרים שונים מראים כי השכלה מהווה את הקריטריון הקובע ביותר ביחס ליכולת לשפר את הרמה החברתית-כלכלית. במדינת ישראל קיימים פערים משמעותיים ביכולת לרכוש השכלה בין הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית למרכז: חוסר מודעות לתכניות, חסמים
Various studies show that education is the most important criterion for the ability to improve the socio-economic level. In the State of Israel there are significant gaps in the ability to acquire education between the geographic and social periphery of the center: lack of awareness of programs, barriers
רואד
מחקרים שונים מראים כי השכלה מהווה את הקריטריון הקובע ביותר ביחס ליכולת לשפר את הרמה החברתית-כלכלית. במדינת ישראל קיימים פערים משמעותיים ביכולת לרכוש השכלה בין הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית למרכז: חוסר מודעות לתכניות, חסמים אישיים ותרבותיים,
Various studies show that education is the most important criterion for the ability to improve the socio-economic level. In the State of Israel there are significant gaps in the ability to acquire education between the geographic and social periphery of the center: lack of awareness of programs, personal and cultural barriers...
הדבר הבא
בשוק התעסוקה התחרותי של היום זה כבר ידוע, השתלבות בעולם התעסוקה יכולה להיות עסק לא פשוט, אפילו מתסכל, עבור בוגרי אוניברסיטאות ומכללות שלא רכשו ניסיון מעשי בתחומם. באמצעות ההתמחות, הדבר הבא יוצרת גשרים
In today's competitive employment market it is well known that integration into the world of employment can be a simple, even frustrating business for university graduates and colleges who have not acquired practical experience in their field. Through specialization, the next thing creates bridges
אחד מכל חמישה סטודנטים באוניברסיטאות בישראל לא ישלים את לימודיו לתואר ראשון. במכללות הנתון המקביל עומד על אחד מכל ארבעה סטודנטים. תופעת הנשירה בולטת במיוחד במקצועות ההנדסה. מצב זה מעמיס על הצוותים האקדמיים
One out of every five students in Israeli universities will not complete their undergraduate studies. In colleges, the corresponding figure stands at one in four students. The phenomenon of dropping out is especially evident in the engineering professions. This situation burdens the academic staff

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO