תוכניות אלומה

אלומה לנוער

גילאי  16-18

circle_big_blue

משרתות באמונה
ידידות צהלה
זינוק בעליה
ניצוץ
לקראתך
לקראתך Copy

אלומה למשרתים

גילאי  18-21

circle_big_pink

מורות חיילות
מורות חיילות תרבות תורנית
בת עמי

אלומה לצעירים

גילאי  20-30

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO