תוכניות אלומה

אלומה לנוער

גילאי  16-18

circle_big_blue

משרתות באמונה
ידידות צהלה
זינוק בעליה
ניצוץ
לקראתך
תמורה

אלומה למשרתים

גילאי  18-21

circle_big_pink

מורות חיילות
מורות חיילות תרבות תורנית
בת עמי

אלומה לצעירים

גילאי  20-30

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO