מסמכים:

תעודה לרישום עמותה

46א'-אישור מס הכנסה לעניין תרומות

אישור ניהול תקין

דוח כספי מבוקר לשנת 2015

אישור ניכוי מס

דוח כספי מבוקר לשנת 2016

אישור ניהול חשבונות

תקנון

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO