מסמכים:

תעודה לרישום עמותה

46א'-אישור מס הכנסה לעניין תרומות

אישור ניהול תקין

דוח כספי מבוקר לשנת 2015

אישור ניכוי מס

דוח כספי מבוקר לשנת 2016

אישור ניהול חשבונות

תקנון

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO