צעירים - השכלה ותעסוקה

סקירת מדיניות צעירים בישראל ובמדינות המתפתחות

"מפתח לתעסוקה" - אבחון מיומנויות רכות לקידום תעסוקת צעירים

אי הלימה בין השכלה לתעסוקה

סקר מיומנויות בוגרים בישראל 2014-2015

דו"ח נגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים מהפריפריה החברתית בישראל

תוכניות סיוע ממשלתיות לאנשים מרקע חרדי בתחומים רכישת השכלה גבוהה, תעסוקה ושירות צבאי

מחקר בנושא מצוקת הכישרונות

מסמך עמדה- התמחויות בישראל

נייר עמדה בנושא מדיניות צעירים בישראל

גישה סינרגטית לייעוץ והדרכה בהתפתחות קריירה

עובדי צעירים בישראל

דו"ח מצב הצעירים הראשון 2017

דור ה-Y בישראל

מאפייניה של החקירה בשלב הבגרות הצעירה - המקרה של צעירים ישראלים, דו"ח מחקר מסכם

השכלה גבוהה בישראל- נתונים נבחרים תשע"ו

אלומה, המלאכה 5, איזור התעשייה הצפוני לוד I טל' 08-9955007 I פקס 089955008

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO